Everyday Growing

Met een anatomische kijk op mijn directe omgeving neem ik het organisch gegroeide waar. Zoek ik het spanningsveld op van het natuurlijke en het cultureel gevormde. Ik ontleed dingen uit beide en leg visuele verbanden die zich uiten in verzamelingen. De bundelingen die onderlinge collecties vormen, komen voort vanuit een intuïtief proefondervindelijk werkproces. Alles vindt plaats in eigen atelier, van eerste idee tot laatste hand. De meerwaarde van het niet alleen onderzoeken maar ook zelf vervaardigen wordt optimaal benut. Wat mij de gelegenheid bied te blijven ontwikkelen binnen de oplages. Elk werk benader ik als een nieuw werk an sich en kom voortdurend tot nieuwe detailleringen en afwerkingen. Het geheel vormt een poëtisch en inhoudelijke belevingswereld die verwondering oproept. Een wereld waar de kleine schoonheden van het gegroeide even toonbaar zijn als de grootste der dingen.

Juliette Warmenhoven

 

Everyday Growing

With an anatomic view on my surroundings I observe and absorb the organically grown. I explore the tension between the natural and artificial world by dissecting both. I make visual connections between particles, which evolve into experimentally formed collections. Everything from the first inkling to the final touch is done in my own studio. Every piece is created with an essence of its own, ensuring a repeated uniqueness. Forming a poetic and knowledgeable sum of parts which awakens a world of wonder, a world where the delicate beauty of the naturally grown is equally as important as the greatness of being.

Juliette Warmenhoven